Zaključuje se tretji čezmejni projekt, v katerem je sodelovala naša OOZ. Bolj kot naštevanje vseh rezultatov, ki smo jih s partnerji iz Varaždina, Krapine, Velike Gorice, Slovenske Bistrice in Rogaške Slatine dosegli v projektu »Mala šola podjetnikov«, me je k pisanju spodbudilo razmišljanje o tem, da nam je na naši zbornici tovrstno udejstvovanje preprosto zlezlo pod kožo. Kljub obilici in raznovrstnosti dela, ki ga imamo na območnih zbornicah , nas v to mednarodno sodelovanje vleče še naprej. Zadovoljni smo, da z izvajanjem aktivnosti ponudimo nekaj boljšega, ali nekaj novega za naša mala in srednja podjetja, širši skupnosti in kar je bilo v iztekajočem projektu najpomembneje – mladim rodovom. Ravno njim je bil v prvi vrsti namenjen projekt Mala šola podjetnikov, ki je bil delno financiran iz sredstev EU. Srednješolski mladini iz obmejnega področja Slovenije in Hrvaške smo ponudili zanimive vsebine o podjetnosti, podjetništvu, jim predstavili dobre prakse iz naših krajev, jih spodbudili k aktivnemu razmišljanju, kako bi bilo, če bi vodili svoje podjetje. 

Projekt smo ljudje, ki v njem sodelujemo in verjamem, da smo vsi dobili dodatno širino. O tem smo si bili enotni vsi, ki smo odlično sodelovali preteklih 14 mesecev. Vse to je dobro tudi za širšo družbeno skupnost. 

To  kliče še po novih povezavah, brez preprek zaradi meje, jezika….Projekti prinesejo vsebine, ki jih sicer posamezne organizacije zaradi pomanjkanja določenih znanj in veščin, pa tudi sredstev, same nikoli ne bi mogle izpeljati in ponuditi – ko pa se združijo različna znanja in izkušnje, predvsem pa dobra volja, so rezultati tu.  

Sicer pa ji bil to »ženski« projekt, čeprav ni bil tako načrtovan. Izvedle smo ga v glavnem ženske in smo s tem sledili cilju o večjem vključevanju žensk v mednarodna povezovanja in podjetništvo.

 

Radojka Petek