07Mar2014

Prvi partnerski sestanek

Dne 7. 3. 2014 je bil prvi partnerski sestanek v okviru projekta »Mala šola podjetnikov«. Partnerji so si osvežili vsebino projekta in postavili termine izvajanja aktivnosti po sklopih.


04Apr2014

Drugi partnerski sestanek

Drugi partnerski sestanek je bil v Veliki Gorici. Partnerji so preučili in potrdili akcijski in finančni načrt projekta ter pregled aktivnosti po posameznih partnerjih.Na sestanku jih je obiskal tudi predstavnik občine Velika gorica


14Apr2014

INFO TOČKA - Pučko otvoreno učilište Krapina

Kot je narekocala aktivnost projekta, je Pučko otvoreno učilište Krapina vzpostavilo INFO TOČKO , na kateri so lahko vsi zainteresirani prejeli informacijo o projektu "Mala šola podjetnikov", ter informacijo o različnih pravnih oblikah (obrt, d.o.o., d.d....) Zainteresiranim strankam so na voljo napotki in pomoč za uresničenje lastne podjetniške ideje.


24Apr2014

Borza idej za mlade

Prva borza idej za mlade se je odvijala v Rogaški Slatini. Namenjena je bila mladim iz Velike gorice, ki želijo na pot podjetništva. Udeleženci borze idej so si v sklopu dogodka ogledali podjetje Afrodita kozmetika in Orglarstvo Škrabl. V prostorih Izobraževalnega centra Prah pa se je predstavilo še to podjetje in pa Kmetija Sinkovič iz Buč ter Petek d.o.o. iz Rogatca. S pomočjo mentorjev iz teh podjetij so na koncu dogodka mladi po skupinah razdelali idejo o ustanovitvi in delovanju njihovega lastnega podjetja ter  jo tudi predstavili.


05May2014

Delavnica na temo PODJETNIŠTVO

V okviru projekta "Razvoj podpornih storitev za vzpostavitev novih MSP-jev in podjetniških idej na

čezmejnem območju", z akronimom "Mala šola podjetnikov SI-HR", je Razvojno informacijski center

Slovenska Bistrica izvedel dva modula brezplačnih delavnic na temo Podjetništvo ter Informacijsko

komunikacijska tehnologija.

 

 

Prvi sklop delavnic je bil izveden v poletnem času, in sicer:

- delavnica na temo Podjetništvo, v ponedeljek 05. in 06. maja 2014, med 8. in 16. uro

Vsebina delavnice:

 • Podjetništvo kot orodje za uresničevanje idej
 • Podjetniška ideja in podjetniški duh
 • Razvoj lastnosti uspeha
 • Ustvarjalski in tržni pristop
 • Motivacija, želje, cilji
 • Trendi v podjetništvu
 • Krajša debata


27May2014

INFO TOČKA na OOZ Šmarje pri Jelšah

Na sedežu OOZ Šmarje pri Jelšah imamo vzpostavljeno INFO TOČKO za nove podjetnike - svetovanje na področju podjetništva SI-HR, kjer bodoči podjetniki dobijo osnovne informacije o ustanovitvi in prvih korakih delovanja novega podjetja.


02Jun2014

Delavnica "Informacijsko komunikacijska tehnologija"

Delavnica na temo Informacijsko komunikacijska tehnologija, v izvedbi Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica, se je odvijala v ponedeljek 02. in v sredo 04. junija 2014, med 9. in 14. uro

Vsebina delavnice:

 • Uporaba interneta, socialnih orodij in ostalih spletih orodij v poslovne namene
 • Uporaba mobilnih aplikacij – kdaj lahko pridejo prav?
 • Potek razvoja spletnih in mobilnih aplikacij
 • Start-up zgodbe - pregled primerov
 • Podjetniške zgodbe v praksi – pregled primerov
 • Trendi – smer razvoja mobilnih in spletnih aplikacij
 • Vprašanja in odgovori


02Jun2014

INFO TOČKA - Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica

Na sedežu Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica imamo vzpostavljeno INFO TOČKO za nove podjetnike - svetovanje na področju podjetništva SI-HR, kjer bodoči podjetniki dobijo osnovne informacije o ustanovitvi in prvih korakih delovanja novega podjetja.


10Jun2014

Druga informativna delavnica v Srednji ekonomski šoli Velika Gorica

Na delavnici so sodelovali učenci tretjih razredov ekonomske smeri pri uri "Učno podjetje" pri profesorici Jelici Kelava. Najprej je bil na kratko predstavljen projekt, nato so sledile teme podjetništva (podjetništvo in podjetniki, ustanavljanje lastne firme, kaj ustanoviti, registracija določene oblike pravne osebe, možnost financiranja, izbiranje lokacije in mnoge druge teme). Poleg pridobljenih informacij o podjetništvu, so učenci prejeli tudi gradivo o osnovnih karakteristikah posamezne pravne oblike podjetja.


10Sep2014

Predstavitev projekta na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju

Na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju smo od 10. do 12. septembra 2014 partnerji predstavili projekt, predvsem v tistem delu. Poseben poudarek je bil na promociji on-line baze podatkov, ki je zanimiva za podjetja iz Slovenije in Hrvaške, ki želijo poslovno sodelovati. 12. septembra 2014 smo podpisali tudi partnerski sporazum.


31Jan2015

Poročilo o izobraževalnih modulih

Poduzetnički centar d.o.. iz Velike Gorice je organiziral dva izobraževalna modula na tri teme: "Podjetništvo izziv bodočnosti", "Uporaba IKT" in "Osnove komunikacije v podjetništvu".

Tridnevni izobraževalni modul "Podjetništvo izziv bodočnosti" - udeležencem so predstavljene osnovne smernice podjetništva, izdelava poslovnega načrta ter navodila za prijavo na razpis "Podjetniški impulz". Izobraževanju sta se pridružila podjetnikDenis Kolar - DeMa team in Marina kršek - Next grupa z namenom predstavitvezačetne faze podjetništva, glede na današnje gospodarske razmere.

Model "Uporaba IKT" v podjetništvu" je udeležencem približal prednosti in pomanjkljivosti informacijsko - komunikacijske tehnologije v poslovanju. Poudarek je bil na "cloud" tehnologiji in google oglaševanju. Pri modelu ""Osnove komunikacije v podjetništvu" so se udeleženci spoznali z osnovami verbalne in neverbalne komunikacije, reševanje težav v komunikaciji s poslovnimi partnerji, predstavljene so bile osnoveuspešne komunikacije, organizirana je bil atudi interaktivna delavnica za udeležence. Predavatelji so bili: direktorica VG Poduzetnički centar Suzana Krstić, strokovni delavci oddelka za podjetništvo, investicije in EUfonde Denis Kolar, Marina kršek, krešimir Jusup, Danijela Lodoli, Renata Mirković in Sonja Jarebica.

Udeleženci so za vsak končani model prejeli potrdilo o sodelovanju. Odzivi udeležencev so bili pozitivni in potrjujejo nujnostorganiziranja takšne vrste izobraževanj tudi v bodoče.


24Feb2015

ZAKLJUČNA KONFERENCA

Na zaključni konferenci, ki smo jo organizirali konec februarja v Šmarju pri Jelšah, smo se s kratkimi, a zanimivimi izvajanji udeležencev dotaknili vseh tem, ki so se skozi projekt prepletale: o podjetnosti i podjetništvu v slovenski srednji šoli je spregovorila ravnateljica Šolskega centra iz Rogaške Slatine Dubravka Berc Prah, o bodočih projektih na prostoru EU mag. Monika Kirbiš Rojs, o pomembnosti komunikacije v podjetništvu mag. Saša Ogrizek in gostja iz Krapine Rajka Hrbić  ter o podjetništvu pri mladih Irma Dračić  iz Varaždina. Pozornost sta pritegnili dve podjetnici. Najprej uspešna in mednarodno uveljavljena podjetnica Danica Zorin Mijošek, ustanoviteljica in lastnica podjetja Afrodita kozmetika d.o.o.. Jasminka Davutović iz Velike Gorice pa se je na podlagi obilice informacij in podpore, ki je je bila deležna v okviru aktivnosti našega projekta, odločila za samostojno pot in je ravno v teh dneh dejansko odprla svoje podjetje.