V okviru projekta "Razvoj podpornih storitev za vzpostavitev novih MSP-jev in podjetniških idej na

čezmejnem območju", z akronimom "Mala šola podjetnikov SI-HR", je Razvojno informacijski center

Slovenska Bistrica izvedel dva modula brezplačnih delavnic na temo Podjetništvo ter Informacijsko

komunikacijska tehnologija.

 

 

Prvi sklop delavnic je bil izveden v poletnem času, in sicer:

- delavnica na temo Podjetništvo, v ponedeljek 05. in 06. maja 2014, med 8. in 16. uro

Vsebina delavnice:

  • Podjetništvo kot orodje za uresničevanje idej
  • Podjetniška ideja in podjetniški duh
  • Razvoj lastnosti uspeha
  • Ustvarjalski in tržni pristop
  • Motivacija, želje, cilji
  • Trendi v podjetništvu
  • Krajša debata