Poduzetnički centar d.o.. iz Velike Gorice je organiziral dva izobraževalna modula na tri teme: "Podjetništvo izziv bodočnosti", "Uporaba IKT" in "Osnove komunikacije v podjetništvu".

Tridnevni izobraževalni modul "Podjetništvo izziv bodočnosti" - udeležencem so predstavljene osnovne smernice podjetništva, izdelava poslovnega načrta ter navodila za prijavo na razpis "Podjetniški impulz". Izobraževanju sta se pridružila podjetnikDenis Kolar - DeMa team in Marina kršek - Next grupa z namenom predstavitvezačetne faze podjetništva, glede na današnje gospodarske razmere.

Model "Uporaba IKT" v podjetništvu" je udeležencem približal prednosti in pomanjkljivosti informacijsko - komunikacijske tehnologije v poslovanju. Poudarek je bil na "cloud" tehnologiji in google oglaševanju. Pri modelu ""Osnove komunikacije v podjetništvu" so se udeleženci spoznali z osnovami verbalne in neverbalne komunikacije, reševanje težav v komunikaciji s poslovnimi partnerji, predstavljene so bile osnoveuspešne komunikacije, organizirana je bil atudi interaktivna delavnica za udeležence. Predavatelji so bili: direktorica VG Poduzetnički centar Suzana Krstić, strokovni delavci oddelka za podjetništvo, investicije in EUfonde Denis Kolar, Marina kršek, krešimir Jusup, Danijela Lodoli, Renata Mirković in Sonja Jarebica.

Udeleženci so za vsak končani model prejeli potrdilo o sodelovanju. Odzivi udeležencev so bili pozitivni in potrjujejo nujnostorganiziranja takšne vrste izobraževanj tudi v bodoče.