OOZ Šmarje pri Jelšah

Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah

Telefon: +386 3  818 29 31
Telefaks: +386 3  818 29 30

Predsednik: Darko Stojnšek
Vodja strokovne službe: Radojka Petek

E-naslov: radojka.petek@ozs.si