1. OPIS PROJEKTA:

Naslov projekta:  Razvoj podpornih storitev za vzpostavitev novih MSP-jev  in podjetniških idej na čezmejnem območju
 

Akronim:  Mala šola podjetnikov SI-HR
 

Vodilni partner: Ljudska univerza  Rogaška Slatina

Partnerji: Območna obrtno- podjetniška  zbornica  Šmarje pri Jelšah, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Pučko otvoreno učilište Varaždin, VG Podjetniški center  d.o.o za razvoj i poticanje poduzetništva, Pučko otvoreno učilište Krapina
 

Čas trajanja projekta : od 1.1.2014 do 17.3.2015
 

Vrednost projekta:  

Stroški projekta: 102.462,25 EUR

Odobreni znesek sredstev  ESRR: 87.092,91 EUR
 

Prednostna naloga: Gospodarski in socialni razvoj
 

Aktivnosti projekta:

 • Izobraževalni moduli: Podjetništvo – izziv prihodnosti, IKT, Komuniciranje v tujih jezikih –  angleščina,  Komuniciranje v tujih jezikih slovenščina – hrvaščina  in Komunikacijske osnove v podjetništvu
 • Razvoj računalniške aplikacije » Jaz sem mali podjetnik«
 • Skupna projektna spletna stran
 • Vzpostavitev štirih  Info točke – svetovanje MSP SI-HR 
 • Šest informativnih delavnic in dve borzi idej (mobilnost) na srednjih šolah
 • Dve sejemski predstavitvi (SI-HR) 

Cilji projekta:

Animacija mladih za  odločitev za  podjetniško kariero, krepitev podjetniškega duha med podjetniki, vzpostavitev  čezmejne on-line baze podjetij, dodatna izobraževanja podjetnikov, organizacija dveh čezmejnih dogodkov mobilnost mladih – borza izmenjave dobrih idej, skupna sejemska predstavitev  v Sloveniji in Hrvaški.

Ciljne skupine:

 • Mladi, predvsem dijaki srednjih poklicnih in tehničnih šol
 • Mali in srednje veliki podjetniki, ki imajo potencial za čezmejno povezovanje in so aktivni  na  področju izmenjave blaga in storitev
 • Širša  javnost
   
 1. PODPIS POGODBE

Projekt je bil oddan leta 2012, pod vodstvom takratnega direktorja Ljudske univerze Rogaška Slatina, mag. Igorja Praha. Rezultati pa so bili objavljeni več kot leto in pol po predaji projektov. Konec leta 2013 so objavili pogojno odobrene projekte.  Zato nam je še posebej v čast, da smo, kot vodilni partner, 19.8.2014  v Ljubljani prvi podpisali pogodbo o sofinanciranju za naš projekt MALA ŠOLA PODJETNIKOV SI-HR. Naš projekt bo skupaj s še 37 projekti sofinanciran v okviru 3. javnega razpisa EU čezmejnega programa med Slovenijo in Hrvaško za obdobje SI-HR 2007-2013, ki vključujejo aktivnosti s področja turizma in razvoja podeželja, razvoja podjetništva, socialne integracije, varstva okolja ter ohranjanja območij varstva narave in kulturne dediščine.
 

 1. PODPIS SPORAZUMA O PARTNERSTVU

Na sejemski predstavitvi (Mednarodni obrtni sejem Celje) smo v petek 12. 9.,  podpisali sporazum o partnerstvu za projekt Mala šola podjetnikov SI-HR.